lördag 4 augusti 2018

Sorgbearbetning


Sorgbearbetning

Vad är sorg? Det är en naturlig och normal känslomässig reaktion på en förlust, som självklart kan upplevas helt olika från person till person.
Dödsfall, skilsmässor och alla former av separationer är smärtsamma. Att bli av med sitt arbete, flytta, gå i pension eller att mista ett husdjur, är också stora förluster.
Vi hanterar och sörjer på olika sätt, därför är sorgen unik, som heller aldrig kan jämföras.
Vi bemöts sällan naturligt idag, utan vi får tyvärr ofta lära oss att sörja på ett intellektuellt sätt. Myter om sorg, eller hur vi ska hantera förluster, lyder oftast som så här:

- tiden läker alla sår
- sörj i ensamhet
- var stark
- var inte ledsen
- ersätt förlusten
- håll dig sysselsatt

Detta är exempel på missuppfattningar som motverkar läkandet av sorgen.
Att bearbeta sorgen över förlusten gör det möjligt att gå vidare, och att vi gör oss av med föreställningar som tidigare inte fungerat. Att känslomässigt läka förlusten gör vi genom att första ta reda på alla outtalade och okommunicerade känslor i relationen, sen sätter vi ord på våra känslor och kommuniceras dessa.
Materialet vi använder oss av har under 30 års tid används och hjälpt fler än 300 000 sörjande.Russel Friedman och John W James är grundare av The Grief Revovery Institute.
Svenska Institutet för sorgbearbetning.
Du kan antingen komma individuellt eller gå i grupp. Vi träffas mellan 8 - 12 ggr.
Under sorgen ligger glädjen, förhoppningen är att du försonas med det förflutna och får känna frid.Erfarenheten visar också att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du känner dig mer levande och vital.
Du kan beställa boken Sorgbearbetning eller som talbok från hemsidan www.sorg.se.

Vill du ha min hjälp. ring eller skicka mig ett mejl till elhorne@gmail.com, +46709360402
Ewa-Lis Hörne Messelth

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar