fredag 16 mars 2012

Nobel Prize Winner Luc Montagnier Supports Science of Homeopathy HOMEOPATI

Nobel Prize Winner Luc Montagnier Supports Science of Homeopathy

Dr. Luc Montagnier, den franska virusspecialisten som fick Nobelpriset 2008 för upptäckten av hiv.  Han har uttryckt stöd för den ofta hånade och missförstådd homeopatiska medicin. Även om homeopati har funnits i 200 år i hela världen och har varit den ledande alternativa behandling som används av läkare i Europa, (2) de flesta vanliga läkare och forskare har uttryckt skepsis på effektivitet på grund av de extremt små doser av mediciner som används.De flesta kliniska Forskning som utförs på homeopatiska läkemedel som har varit publicerade i peer-review tidskrifter har visat positiva kliniska resultat, (3, 4) speciellt vid behandling av luftvägsallergier (5, 6), influensa, (7) fibromyalgi, (8, 9) reumatoid artrit (10) diarréer hos barn, 11) efter kirurgisk magkirurgi, (12) uppmärksamhets störningar, 13) och minskning av biverkningar av konventionella cancer behandlingar. 14) Förutom att kliniska prövningar, flera hundra grundläggande vetenskapliga studier. En typ av grundläggande vetenskapliga prövningar, kallad in vitro studier och funnit 67 experiment (1/3 av dem replications) och nästan 3:an/4:an av alla replications var positiva. (15, 16) Förutom att de olika grundläggande vetenskapliga bevis och klinisk forskning, ytterligare bevis för homeopati är den omständigheten att de fått stor popularitet i USA. Och i Europa under det 19:e århundradet på grund av det imponerande resultat människor som har erfarenhet av behandling av epidemier som rasade under denna tid, bland annat kolera, tyfus, gula febern, scharlakansfeber, och influensa. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar