måndag 13 februari 2012

This Superfood to Help Remove Mercury From Your Tissues in Weeks CHLORELLA ALGKemikalier och tungmetaller  lurar överallt .Bekämpningsmedel, kemiska biprodukter från tillverkningsindustin kommer ständigt ut i vår luft och vårt vatten, och kvicksilver från våra amalgamfyllningar kan frigöra kvicksilver. ! Fisk och skaldjur i våra hav är lastade med tungmetaller och kvicksilver och förmedla dessa gifter upp i livsmedelskedjan förrän potentiellt stora doser av både vindkraft upp era middag plattan maskerade som en hälsosam mat. Underjordiska vatten har smittat av kemiska bekämpningsmedel och ytavrinning från jordbruk, industrier samt högteknologiska industriföretag. I själva verket, acceptabla nivåer av många gifter tillåts komma in i ditt hem genom din alkoholkonsumtion och badvatten, inklusive fluor, klor och låga nivåer av många tungmetaller. Att ta itu med skadliga och oönskade kemikalier din kropp plockar upp genom livsmedel du äter, luften ni andas, och vatten man dricker, det är klokt att utveckla en offensiv plan.
En av de mest inflytelserika delar av denna plan är avgiftning av toxiner kan ni redan byggt upp inom din kropp. Din kropp är naturligtvis kunna ta bort många av de skadliga patogener, kemikalier och gifter ni kan komma i kontakt med i miljön. Det är så vi alla utformade. Men i det tjugoförsta århundradet, vi "ser en explosion av ackumulerade toxin-relaterade sjukdomar som cancer, autoimuna sjukdomar, hjärna rubbningarna, autism, Alzheimer och Parkinson, nerv störningar och mer vanliga sjukdomar som depression, inlärningssvårigheter och trötthet. Det kan bli relativt lätt att överösa din kroppens förmåga att ta bort många av dessa gifter.
Symptom på giftiga tungmetaller, kan vara: Trötthet, matsmältningsstörningar, och minskad förmåga att tillgodogöra sig och utnyttja  fetter, depression, blodsockerstörningar, kvinnliga reproduktiva problem mm.Kvicksilver är också ett kraftfullt toxin i sin egen rätt som kan skada din hjärna, centrala nervsystemet och njurar, och är särskilt farliga för barn,  gravida och ammande kvinnor och personer som har höga halter av kvicksilver i kroppen.
Att ta itu med skadligt och oönskade kemikalier din kropp plockar upp genom livsmedel du äter, luften ni andas, och vatten man dricker, det är klokt att utveckla en offensiv plan. En av de mest inflytelserika delar av denna plan är avgiftning av toxiner kan ni redan byggt upp inom din kropp. Men i det tjugoförsta århundradet, ser en explosion av ackumulerade toxin-relaterade sjukdomar som cancer, autoimmun obalans, hjärna rubbningarna, autism, Alzheimer och Parkinson, nerv störningar och mer vanliga sjukdomar som depression, inlärningssvårigheter och trötthet.

En av de mest spännande näringsmässig resurs som finns tillgängliga idag för att hjälpa din kropp att göra sig av med föroreningar är chlorella.
Ewa-Lis Hörne Messelth

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar