söndag 14 oktober 2012

Institutet för funktionsmedicin> Fallstudier

Institutet för funktionsmedicin> Fallstudier
Funktionell medicin behandlar de bakomliggande orsakerna till sjukdom, med hjälp av en system synsätt och engagerande både patient och läkare i en terapeutisk partnerskap.
  • Psoriasisartrit: en 56-årig man med psoriasisartrit, erfarna förvärrade symtom av smärta, nedsatt rörlighet, svullnad i hans armar och ben. Han var på flera läkemedel, som inte i tillräcklig utsträckning kontrollera sina symptom. Han utvärderades i fem områden med potentiella obalans: immunövervakning och inflammatoriska processen, hormon och neurotransmittorer förordningen matsmältning och absorption, avgiftning och Biotransformation och psykologiska och andliga jämvikt. Efter fem månader med att följa rekommenderade behandlingen består av kosttillskott och kost-och livsstilsförändringar, var patienten påtagligt förbättrad, med en 80% minskning av den totala smärta, ökad rörlighet och minskad svullnad. Han avbrytas eller reduceras hans mediciner. Ytterligare fördelar med behandlingen var elimineringen av förstoppning, reflux, och migrän, bättre humör, och viktminskning. Klicka här för att läsa fallstudie.

  • Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): En 12-årig man som presenteras med svår Dysgrafi, miljö allergier, astma, sömnlöshet, eksem, kräfta sår, migrän, muskelkramper, magsmärtor, illamående och diarré. Han var på sju mediciner, och hans beteendemässiga symptom fortfarande inte är under kontroll. Han hade aldrig fått ett positivt lärare rapport. Patienten utvärderades i alla områden med potentiella obalans. Hans behandling ingår bort jäst och livsmedel antigena och lägga needed mikronäringsämnen och probiotika. Efter bara två månader stabiliserades hans beteende och många av hans symptom eller frånvarande. Med sex månader var han fri från alla sina kroniska symptom, och hans Dysgrafi hade förbättrats. Klicka här för att läsa fallstudie.

Varför behöver vi Funktionell medicin?

  • Vårt samhälle upplever en kraftig ökning av antalet människor som lider av komplexa, kroniska sjukdomar som diabetes, hjärtsjukdomar, cancer, psykisk sjukdom, och autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit.
  • Systemet för medicin praktiseras av de flesta läkare är riktad mot akut vård, diagnos och behandling av trauma eller sjukdom som är kortvarig och i behov av akut vård, till exempel blindtarmsinflammation eller ett brutet ben. Läkare tillämpar specifika, föreskrivna behandlingar såsom läkemedel eller kirurgi som syftar till att behandla den omedelbara problem eller symptom.
  • Tyvärr saknar den akuta-och sjukvård inställning till medicin korrekt metodik och verktyg för att förebygga och behandla komplexa, kroniska sjukdomar. I de flesta fall det inte tar hänsyn till den unika genetiska makeup av varje individ eller faktorer som miljö exponeringar mot gifter och aspekter av dagens livsstil som har ett direkt inflytande på den ökade kronisk sjukdom i det moderna västerländska samhället.
  • Det finns en stor klyfta mellan forskning och läkare hur praktiken. Klyftan mellan nya forskningen inom grundläggande vetenskaper och integration i medicinsk praktik är enorm, så länge som 50 år, i synnerhet när det gäller komplexa, kroniska sjukdomar.
  • De flesta läkare är inte tillräckligt utbildade för att bedöma de underliggande orsakerna till komplexa, kroniska sjukdomar och att tillämpa strategier som kost, kost och motion för att både behandla och förebygga dessa sjukdomar i sina patienter.
Detta kommer att få större och större betydelse i framtiden, det gäller att "hitta" läkare som stöjder synsättet. Läkare som förstår vikten av att se helheten.
Ewa-Lis Hörne Messelth

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar