måndag 11 april 2011

Beware: Your Gut Bacteria Can Influence Your Behavior TARMBAKTERIER

Beware: Your Gut Bacteria Can Influence Your Behavior
Det finns en koppling mellan psykisk ohälsa och de sk goda tarmbakterierna!

Signalsubstansen serotonin aktiverar din hypotalamus-hypofys-binjure axeln genom att stimulera vissa serotoninreceptorer i hjärnan. Dessutom finns signalsubstanser för serononin också i tarmen . Faktum är att största koncentrationen av serotonin, som är involverat i humör kontroll, depression och aggression, finns i dina tarmar, inte din hjärna! Denna slutsats ger stöd till en annan nyligen djurstudie , som också konstaterade att tarmbakterier kan påverka däggdjur hjärnans tidiga utveckling och beteende. Men det är inte allt. De upptäckte också att frånvaron eller närvaron av mikroorganismer i tarmen under spädbarnstiden permanent ändrar genuttryck .
Sjukdomar i hjärnan kan ta många former, varav en är autism. På detta särskilda område så kan du återigen hitta övertygande bevis för sambandet mellan hjärnan och mag-tarmområdet. Till exempel är glutenintolerans ofta en funktion av autism, och många autistiska barn kommer att förbättras när efter en strikt glutenfri kost. Många autistiska barn tenderar också att öka när det ges probiotika, antingen i form av fermenterade livsmedel eller probiotiska kosttillskott.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar