fredag 11 februari 2011

Fluoride is a Poison - Says Top Researcher on Australian TV

Fluoride is a Poison - Says Top Researcher on Australian TV

Ännu en lång artikel och en intervju om hälsofaran med flour i vattnet och över huvud taget.

Ewa-Lis Hörne Messelth

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar