måndag 7 februari 2011

Cancer-Sniffing Dog May Lead to Less Invasive Tests for Tumors - Bloomberg

Cancer-Sniffing Dog May Lead to Less Invasive Tests for Tumors - Bloomberg

Att man kan ha stor glädje och nytta av hundar visste jag, men detta? I Japan har man använt sig av hundar för att bl a spåra cancer, via andedräkt och avföring, med 98% säkerhet til skillnad av tekniskt fulländade apparater som har betydligt större felmarginal.
Läs mer...
Ewa-Lis Hörne Messelth

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar