måndag 20 december 2010

Influensa vaccin bedöms ineffektiv

Influensa vaccin bedöms ineffektiv

Går du i funderingar på att vaccinera dig eller dina barn, läs först denna artikel.
Ewa-Lis Hörne Messelth

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar