tisdag 21 december 2010

FUNDERINGAR OCH REFLEKTIONER

Kanske är det så att funderingar kommer mer upp i dagen när ett nytt år närmar sig?
Nya förhoppningar, nya tag, nya drömmar, bättre hälsa, ett mer empatiskt samhälle! mer tid till...ja inte vet jag, kanske att få känna att man är ok som människa trots att man inte är högpresterande och stresstålig person.

En sak som gjort sig mer gällande och tydligt för mig är den stora skillnaden på att må "dåligt" fysiskt eller "psykiskt".

Vi har skapat ett samhälle som enbart värnar om den fysiska hälsan och där den psykiska hälsan mer eller mindre sopas under mattan.

Eftersom jag arbetar med människor, ser och hör jag ofta, för ofta, hur illa dessa människor blir bemötta inom vården, alltså dessa redan utsatta människor som har ett s k känsligare nersystem än vad som samhället förväntar sig av oss.

Två böcker, The Highly Sensitive Person och The Highly Sensitive Child av författaren Elaine N Aron har betytt mycket för mig. Förståelsen för denna stora grupp människor som inte orkar vara högpresterande, som inte är stressståliga och som inte platsar i dagens samhälle där det förväntas av oss att vi skall vara just detta!!
Enligt författaren är mellan 15-20% av mänskligheten just s k högsensibla personligheter, alltså nästan var 5te människa!!

Jag vill verkligen säga, att denna grupp människor är väldigt fina människor som ofta har fantastiska kreativa sidor och som är bra på det fast dom kan inte tävla och arbeta under press. Att dom inte orkar ha för stora krav på sig, inte orkar arbeta heltid, inte arbeta under stress, i kaos, med höga prestationskrav, behöver mer tid i lugn och ro. Många går långtidssjukskrivna, få har stöd av sin familj, därför det är inte ok att vara en sådan här person enligt samhällets normer!!

En test som visar på om du eller någon nära och kär till dig har detta nervsystem:
blir lätt överväldigad av starka känslointryck, förnimmer små detaljer i sin omgivning, påverkas av andra människors sinnestämningar, är smärtkänslig, har behov att dra sig undan, är känslig för koffein, har ett rikt inre liv, blir störd av höga ljud, blir djupt berörd av konst och musik, blir nervös av att ha mycket att göra på kort tid, anstränger sig för att undvika misstag, undviker våldsamma filmer, undviker omskakande och överväldigande situationer, kan inte ha en massa på gång samtidigt, är ingen tävligsmänniska, var ansedd som ett känsligt och svagt barn.

Enligt Elaine Aron föds vi med denna känslighet, alltså inget vi förvärvar pga arv och miljö, självklart påverkas vi ytterligare starkt om vi föds in i en familj som inte ser den lilla känsliga varelsen som är i stort behov av att få känna sig ok.
Jag hoppas att 2011 skall bli ett år som bättre ser och respekterar dessa fantastiska människor som strävar och inget hellre önskar än att få känna att dom är ok och absolut inga sämre människor.
Hoppas att pedagoger, lärare, läkare och personal som har med framför allt barn att göra tar till sig denna viktiga information.

Med hopp om att vi hjälps åt om att skapa ett mer empatiskt och respektfullt samhälle.

Önsker er alla en god jul och ett år som är bra för just dig.

Ewa-Lis Hörne Messelth

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar